Strona główna

Strona protestu przeciwko budowie hal o powierzchni 3 x 6 ha w Grojcu

I stało się. Wiadomo było że tylko kwestią czasu będzie kolejny pomysł Burmistrz Alwerni mający uszczęśliwić mieszkańców Grojca a zarazem zrobić dobrze gminie.

Po pomyśle sprzed dwóch lat, na sesji rady miejskiej pojawia się firma z Warszawy, z kapitałem zakładowym 5000 PLN ( sp. z.o.o.), która proponuje budowę na terenie Grojca centrum logistycznego w postaci trzech potężnych hal , nie wykluczając małej produkcji , cokolwiek by to miało oznaczać. Pomysł dzieli mieszkańców wsi , jako że część z nich jest żywo zainteresowana sprzedażą działek na planowanym obszarze, natomiast cześć mieszkańców ,zwłaszcza przy ulicy Pąńskiej,jest zdecydowanie przeciwna , przede wszystkim skali inwestycji i wynikających z tego uciążliwościom.

Na pierwszym spotkaniu z mieszkańcami wsi , przedstawiciele inwestora nie byli w stanie odpowiedzieć na żadne merytoryczne pytanie mieszkańców zaniepokojonych negatywnymi skutkami funkcjonowania centrum logistycznego ( hałas , zanieczyszczenie środowiska , zwiększony ruch samochodów, w tym tirów przy braku infrastruktury drogowej itp.) Obiecywali oddzielenie strefy buforem który miałby ograniczyć negatywne skutki – dziś już takiej potrzeby nie widzą. Zdumiewające jest tempo działań inwestora, który uzyskując w radzie miejskiej wsparcie większości radnych, przeforsował uchwałę w sprawie zmiany studium zagospodarowania , w sytuacji kiedy od kilku lat na rozpatrzenie oczekuje kilkadziesiąt wniosków mieszkańców w podobnej sprawie. O dziwo, kiedy ci sami radni mówią z troską o konieczności zwiększenia dochodów gminy ,nie są zainteresowani objęciem całego obszaru gminy powyższymi zmianami.

Można wziąć przykład z sąsiedniej gminy Babice która najpierw wybudowała obwodnicę miejscowości (w odpowiedniej odległości od zabudowań) , a potem (nie mając połączenia z autostradą A -4) stworzyła strefę przemysłową. Ten przykład pokazuje , że można wykorzystać całe połacie równinnych terenów (kilkaset hektarów z dala od siedzib ludzkich ) leżących po obu stronach drodze krajowej DK 780 (odcinki od Alwerni do Kwaczały oraz od Kwaczały do Babic). Można wspólnie z gminą Babice lobbować za wariantem łącznika między DK 780 a autostradą A-4 przedstawionym przez grupę radnych w 2021 roku, na prośbę burmistrz Alwerni. To rozwiązanie komunikacyjne pozwoliłoby na wykorzystanie kilkudziesięciu hektarów wzdłuż autostrady A- 4 między miejscowościami Nieporaz – Bolęcin z najmniejszą uciążliwością dla wszystkich mieszkańców gminy.

Ruszają prace nad zmianą studium i nie pozostaje nam nic innego jak pilne śledzenie całego procesu i zgłaszanie naszych uwag do planowanych zmian , sformalizowanie działań naszej grupy oraz szukanie sojuszników w naszych działaniach.